Archive for December 2008

Transporty – cesta bez návratu

Dec 6th, 2008 | Autor:
Transporty – cesta bez návratu

..Venované pamiatke približne 1 700 vranovským Židom,ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny… História Židov na Slovensku patrí aj v súčasnosti k témam málo preskúmaným a historicky spracovaným. Ucelená syntéza histórie židovskej minority na Slovensku nie je ešte stále kompaktná. Stále je tu veľa „bielych miest“, ktoré dezinterpretujú a skresľujú objektívny pohľad na dejiny židovského etnika. Prvý slovenský štát sa zrodil
[Čítať ďalej…]