Archive for November 2008

Začala rekonštrukcia vojnových cintorínov v obci Výrava

Nov 28th, 2008 | Autor:
Začala rekonštrukcia vojnových cintorínov v obci Výrava

Monika KURŤÁKOVÁ Dňa 05.11.2008 Obecný úrad vo Výrave zorganizoval dobrovoľnícku brigádu na rekonštrukciu jedného z troch vojenských cintorínov v katastri obce – v lokalite Pod Kudrovcom. Ide o vojenský cintorín z prvej svetovej vojny, kde podľa dostupných a zachovalých spisov je pochovaných 2688 padlých vojakov v 21 hroboch, z toho 18 individuálnych a 3 skupinových. Brigády sa zúčastnilo 12 občanov obce, rôznych vekových
[Čítať ďalej…]



Východný front a boje v Karpatoch 1915

Nov 22nd, 2008 | Autor:
Východný front a boje v Karpatoch 1915

Na konci decembra 1914 došlo k stabilizácii Východného frontu, ktorý po prvý krát ustrnul v statickej zákopovej vojne. Obranné línie znepriatelených armád sa tiahli od pobrežia Baltského mora vo Východnom Prusku cez vtedajšie ruské Poľsko ďalej do Karpát a  týmto pohorím pokračovali až do Bukoviny k hraniciam neutrálneho Rumunska. V dôsledku toho vznikla patová situácia s ktorou žiadna zo znepriatelených
[Čítať ďalej…]



Východný front a boje v Karpatoch 1914

Nov 17th, 2008 | Autor:
Východný front a boje v Karpatoch 1914

Územie súčasnej Slovenskej republiky má veľmi bohatú vojenskú minulosť, ktorá je spätá s históriou štátnych útvarov existujúcich v tomto geografickom priestore. Slovensko bolo nielen dejiskom významných vojenských operácií, ale vojaci pochádzajúci z jeho územia boli nasadzovaní na rôznych európskych bojiskách. Platilo to aj o najväčšom ozbrojenom konflikte v slovenských dejinách, ktorým bola Prvá svetová vojna. V období rokov 1914 – 1918
[Čítať ďalej…]