Archive for Október 2008

Pechotné jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Okt 26th, 2008 | Autor:
Pechotné jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Honvédske jednotky vznikli na základe rozsiahlych štátoprávnych zmien, ktoré zasiahli Habsburskú monarchiu a viedli k vzniku dualistickej monarchie. Tieto jednotky predstavovali uhorskú armádu v rámci ozbrojených síl monarchie. Vznikom a vývojom týchto jednotiek sa zaoberá nasledujúci článok. V druhej polovici 19. storočia čelila Habsburská ríša mnohým problémom a ocitla sa v zložitej situácii. Neriešenie vnútorných problémov, akými bola národnostná otázka či hospodárska
[Čítať ďalej…]Civilné obyvateľstvo a Karpatsko-dukelská operácia

Okt 10th, 2008 | Autor:
Civilné obyvateľstvo a Karpatsko-dukelská operácia

Od vypuknutia Slovenského národného povstania sa odbojové hnutie na východnom Slovensku dostalo do zložitej situácie. Pre samotnú realizáciu povstania boli dôležité najmä jednotky dvoch východoslovenských divízii rozmiestnených v Karpatoch. Ich prekvapivé odzbrojenie nemeckým wehrmachtom v rámci operácie Kartoffelernten spôsobilo povstaniu ťažký úder. Vojenské jednotky, ktoré mali otvoriť cestu cez Karpaty sovietskej armáde boli zlikvidované, vojaci
[Čítať ďalej…]Beseda vo Vihorlatskej knižnici

Okt 10th, 2008 | Autor:
Beseda vo Vihorlatskej knižnici

Občianske združenie KVH Beskydy má vo svojej náplni aj  popularizáciu regionálnej histórie. Na túto činnosť využíva klub každú možnosť. Už pred časom dostali členovia KVH
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia bojov v Údolí smrti

Okt 5th, 2008 | Autor:
Rekonštrukcia bojov v Údolí smrti

Pri príležitosti 64. výročia Karpatsko – dukelskej operácie sa aj tento rok konala s dvojročnou periodicitou sa opakujúca rekonštrukcia bojov, neďaleko obce Kapišová (okr. Svidník). Kým pred dvoma rokmi počasie organizátorom prialo a v Údolí smrti bolo takmer letné počasie, tohto roku bolo počasie diametrálne odlišné. Sychravé a daždivé počasie, takmer identické s tým spred viac ako šesťdesiat rokov, síce
[Čítať ďalej…]