Archive for Máj 2008

Rekonštrukcia bojov pri obci Bačkov

Máj 18th, 2008 | Autor:
Rekonštrukcia bojov pri obci Bačkov

Pekné jarné počasie je vždy zárukou toho, že každý možný voľný víkend venujeme nejakej klubovej akcii. Aj keď väčšinou vyrážame na pracovno-rekreačné výjazdy do terénu, kde sa snažíme navštíviť a následne fotograficky zdokumentovať niekoľko lokalít kde sa nachádzajú vojenské cintoríny, sobota 10. mája 2008 bola výnimkou. V tento deň sa v dedinke Bačkov neďaleko Košíc
[Čítať ďalej…]Plány rakúskeho generálneho štábu na obranu Karpát z roku 1811

Máj 4th, 2008 | Autor:
Plány rakúskeho generálneho štábu na obranu Karpát z roku 1811

Pre poznanie našich vojenských dejín v období existencie mnohonárodnostnej Habsburskej ríše je dôležité poznať historické pramene rakúskej armády, ktoré sa poväčšine nachádzajú vo vojenskom archíve vo Viedni. Množstvo z nich ešte slovenská a česká vojenská historiografia nespracovala a neinterpretovala. Časopis Vojenská história v rubrike Dokumenty a materiály pravidelne prináša zaujímavé dobové pramene s príslušným odborným
[Čítať ďalej…]