Archive for Marec 2008

Pechotné jednotky pravidelnej rakúsko-uhorskej armády pred prvou svetovou vojnou

Mar 13th, 2008 | Autor:
Pechotné jednotky pravidelnej  rakúsko-uhorskej armády pred prvou svetovou vojnou

Podobne ako v iných európskych armádach z tohto obdobia aj v rakúsko-uhorskej armáde bola pechota najväčšou zložkou pozemných vojsk. V roku 1903 tvorili 63 % armády jednotky pechoty. Dôležitá úloha pechoty a jej poslanie bolo zachytené aj v hlavných branných zákonoch z roku 1868, 1889 a 1912. Tradícia najstarších peších jednotiek v Rakúskej monarchii siaha
[Čítať ďalej…]Život vojaka c.k. rakúsko-uhorskej armády v období dualizmu

Mar 6th, 2008 | Autor:
Život vojaka c.k. rakúsko-uhorskej armády v období dualizmu

Problematika spoločenských, sociálnych, kultúrnych otázok, ale aj bežného života vojakov rakúsko-uhorskej armády je téma, ktorá nepatrí medzi frekventované v slovenskej, ale aj českej historiografii. Väčšina prác, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami skúma obdobie po roku 1918 a práce tohto zamerania viažuce sa k rakúsko-uhorskej armáde, sa objavujú až začiatku 90tých rokoch minulého storočia. Habsburská armáda
[Čítať ďalej…]Crux Galiciae, ako príklad verejnej starostlivosti o vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny v Haliči

Mar 6th, 2008 | Autor:
Crux Galiciae, ako príklad verejnej starostlivosti o vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny v Haliči

Miroslaw LOPATA Organizácia, ktorú mám česť predstaviť na tejto konferencii, nesie názov „Crux Galiciae”. Plný názov tejto organizácie je Združenie aktívnej ochrany vojenských cintorínov z I. svetovej vojny v Haliči. V úvode svojho vystúpenia by som rád tento dlhý názov rozšifroval a vysvetlil, čo znamená. Prečo práve združenie „aktívnej ochrany”? Zakladajúci členovia našej organizácie sa
[Čítať ďalej…]Boje v Karpatoch (1914 – 1915) v širších súvislostiach

Mar 6th, 2008 | Autor:
Boje v Karpatoch (1914 – 1915) v širších súvislostiach

Dušan KOVÁČ Boje v Karpatoch, ktoré prebiehali od jesene 1914 do jari 1915 sa síce vzťahujú na región Poloninských Karpát, teritoriálne teda na územie Haliče, Východného Slovenska a Ukrajiny a boli súčasne jedinými bojmi, ktoré sa odohrávali priamo na území Slovenska, je však nesporné, že tieto boje neboli iba lokálnou, či regionálnou záležitosťou, ale boli
[Čítať ďalej…]