Archive for 2008

Transporty – cesta bez návratu

Dec 6th, 2008 | Autor:
Transporty – cesta bez návratu

..Venované pamiatke približne 1 700 vranovským Židom,ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny… História Židov na Slovensku patrí aj v súčasnosti k témam málo preskúmaným a historicky spracovaným. Ucelená syntéza histórie židovskej minority na Slovensku nie je ešte stále kompaktná. Stále je tu veľa „bielych miest“, ktoré dezinterpretujú a skresľujú objektívny pohľad na dejiny židovského etnika. Prvý slovenský štát sa zrodil
[Čítať ďalej…]Začala rekonštrukcia vojnových cintorínov v obci Výrava

Nov 28th, 2008 | Autor:
Začala rekonštrukcia vojnových cintorínov v obci Výrava

Monika KURŤÁKOVÁ Dňa 05.11.2008 Obecný úrad vo Výrave zorganizoval dobrovoľnícku brigádu na rekonštrukciu jedného z troch vojenských cintorínov v katastri obce – v lokalite Pod Kudrovcom. Ide o vojenský cintorín z prvej svetovej vojny, kde podľa dostupných a zachovalých spisov je pochovaných 2688 padlých vojakov v 21 hroboch, z toho 18 individuálnych a 3 skupinových. Brigády sa zúčastnilo 12 občanov obce, rôznych vekových
[Čítať ďalej…]Východný front a boje v Karpatoch 1915

Nov 22nd, 2008 | Autor:
Východný front a boje v Karpatoch 1915

Na konci decembra 1914 došlo k stabilizácii Východného frontu, ktorý po prvý krát ustrnul v statickej zákopovej vojne. Obranné línie znepriatelených armád sa tiahli od pobrežia Baltského mora vo Východnom Prusku cez vtedajšie ruské Poľsko ďalej do Karpát a  týmto pohorím pokračovali až do Bukoviny k hraniciam neutrálneho Rumunska. V dôsledku toho vznikla patová situácia s ktorou žiadna zo znepriatelených
[Čítať ďalej…]Východný front a boje v Karpatoch 1914

Nov 17th, 2008 | Autor:
Východný front a boje v Karpatoch 1914

Územie súčasnej Slovenskej republiky má veľmi bohatú vojenskú minulosť, ktorá je spätá s históriou štátnych útvarov existujúcich v tomto geografickom priestore. Slovensko bolo nielen dejiskom významných vojenských operácií, ale vojaci pochádzajúci z jeho územia boli nasadzovaní na rôznych európskych bojiskách. Platilo to aj o najväčšom ozbrojenom konflikte v slovenských dejinách, ktorým bola Prvá svetová vojna. V období rokov 1914 – 1918
[Čítať ďalej…]Pechotné jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Okt 26th, 2008 | Autor:
Pechotné jednotky uhorskej vlastibrany do I. svetovej vojny

Honvédske jednotky vznikli na základe rozsiahlych štátoprávnych zmien, ktoré zasiahli Habsburskú monarchiu a viedli k vzniku dualistickej monarchie. Tieto jednotky predstavovali uhorskú armádu v rámci ozbrojených síl monarchie. Vznikom a vývojom týchto jednotiek sa zaoberá nasledujúci článok. V druhej polovici 19. storočia čelila Habsburská ríša mnohým problémom a ocitla sa v zložitej situácii. Neriešenie vnútorných problémov, akými bola národnostná otázka či hospodárska
[Čítať ďalej…]Civilné obyvateľstvo a Karpatsko-dukelská operácia

Okt 10th, 2008 | Autor:
Civilné obyvateľstvo a Karpatsko-dukelská operácia

Od vypuknutia Slovenského národného povstania sa odbojové hnutie na východnom Slovensku dostalo do zložitej situácie. Pre samotnú realizáciu povstania boli dôležité najmä jednotky dvoch východoslovenských divízii rozmiestnených v Karpatoch. Ich prekvapivé odzbrojenie nemeckým wehrmachtom v rámci operácie Kartoffelernten spôsobilo povstaniu ťažký úder. Vojenské jednotky, ktoré mali otvoriť cestu cez Karpaty sovietskej armáde boli zlikvidované, vojaci
[Čítať ďalej…]Beseda vo Vihorlatskej knižnici

Okt 10th, 2008 | Autor:
Beseda vo Vihorlatskej knižnici

Občianske združenie KVH Beskydy má vo svojej náplni aj  popularizáciu regionálnej histórie. Na túto činnosť využíva klub každú možnosť. Už pred časom dostali členovia KVH
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia bojov v Údolí smrti

Okt 5th, 2008 | Autor:
Rekonštrukcia bojov v Údolí smrti

Pri príležitosti 64. výročia Karpatsko – dukelskej operácie sa aj tento rok konala s dvojročnou periodicitou sa opakujúca rekonštrukcia bojov, neďaleko obce Kapišová (okr. Svidník). Kým pred dvoma rokmi počasie organizátorom prialo a v Údolí smrti bolo takmer letné počasie, tohto roku bolo počasie diametrálne odlišné. Sychravé a daždivé počasie, takmer identické s tým spred viac ako šesťdesiat rokov, síce
[Čítať ďalej…]Ľudová vzbura v Dlhom nad Cirochou

Sep 17th, 2008 | Autor:
Ľudová vzbura v Dlhom nad Cirochou

Dňa 6. septembra 2008 sa v Dlhom nad Cirochou v okrese Snina uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule obetiam tzv. krvavej nedele v júni 1949, keď sa miestni občania postavili na odpor voči predstaviteľom vládnucej komunistickej moci, aby bránili svojho farára Jána Tomka pred predpokladaným zatknutím. Pri tejto príležitosti sa v obci uskutočnil odborný seminár, na
[Čítať ďalej…]Rekonštrukcia vojenského cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ňagov

Sep 9th, 2008 | Autor:
Rekonštrukcia vojenského cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ňagov

Martin DROBŇÁK Prvú septembrovú sobotu (6. septembra 2008) členovia a priatelia Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné v spolupráci s Obecným úradom v Ňagove spoločne zrekonštruovali
[Čítať ďalej…]