2 % pre Klub vojenskej histórie Beskydy aj v roku 2018

KVH_2_a
Vojnový cintorín z I. sv. vojny v obci Zbojné (obnovený v rokoch 2015-2017)

TLAČIVO 2019

Aj v roku 2019 môžete podporiť občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy svojimi 2 percentami z daní. Naše združenie sa už 14 rokov venuje problematike I. svetovej vojny na Slovensku. Naše aktivity sú zamerané na odborný výskum tejto témy, obnovu vojnových cintorínov a pamätníkov z tohto obdobia, ako aj celkovú popularizáciu tejto témy.

Plánované aktivity v roku 2018

Aj v roku 2019 plánujeme pokračovať v rozpracovaných aktivitách. V oblasti výskumu máme naplánovaných niekoľko výskumných ciest do archívov v Bratislave, Viedni a Budapešti. Plánované sú tiež výskumné cesty do terénu na bojiská I. svetovej vojny na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Výsledky našej výskumnej práce plánujeme pravidelne publikovať formou monografií a článkov v printových aj elektronických médiách.

KVH_2_b
Vojnový cintorín z I. svetovej vojny v obci Svetlice (obnovený v rokoch 2013 – 2016)

V roku 2018 chceme pokračovať v tradičných podujatiach, ktoré organizujeme už niekoľko rokov. Na letné mesiace pripravujeme medzinárodné dobrovoľnícke pracovné tábory na vojnových cintorínoch.

Samozrejmosťou budú turistické pochody na bojiská I. svetovej vojny. Pripravujeme tiež veľkú medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Slovensko a I. svetová vojna.  O všetkých aktualitách budeme priebežne informovať na našich webových stránkach a tiež našom facebook-u.

Veríme, že naše aktivity Vás zaujali a rozhodnete sa nás podporiť aj v roku 2019.

Podporiť nás môžete tiež priamym darom. Ďakujeme za podporu.

Údaje k darovaniu:

  • IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419(do správy uveďte dar – meno, priezvisko)

Údaje k darovaniu 2 percent:

  • IČO: 37942859
  • PRÁVNA FORMA: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  • OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE BESKYDY
  • SÍDLO-ULICA: HUDCOVCE
  • SÚPISNÉ ORIENTAČNÉ ČÍSLO: 105
  • PSČ: 06745
  • OBEC: HUDCOVCE

TLAČIVO – VYHLÁSENIE 2019

TLAČIVO – POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.