Prednáška: Vojnový cintorín z I. svetovej vojny v obci Veľkrop

V roku 2013 projekt obnovy vojnového cintorína vo Veľkrope podporila aj Nadácie SPP v grantovej výzve Zlepšime SPPoločne Slovensko. Zavŕšením projektu bola verejná prednáška: Vojnový cintorín z I. svetovej vojny v obci Veľkrop. História, obnova a budúcnosť. Prednášku sa uskutočnila 13. decembra 2013 a pripravili sme ju v spolupráci s obcou Veľkrop.

Prednášky sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí. Veľmi nás teší značná účasť obyvateľov obce Veľkrop. Okrem zástupcov médií a členov KVH Beskydy sa podujatia zúčastnili tiež kolegovia zo Zväzu vojakov SR – Klub Humenné, ako aj zahraniční hostia z maďarskej organizácie Krajczáros Alapítvány. Obe združenia sa aj aktívne podieľajú na obnove vojnového cintorína. Symbolicky sme tak uzavreli práce vykonané na vojnovom cintoríne vo Veľkrope v roku 2013. Zároveň sa tešíme na rok 2014, kedy plánujeme uzavrieť obnovu plochy vojnového cintorína (chodníky a zvýraznené hroby).

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.