10 tisíc záznamov v našej databáze padlých vojakov

Zostavovanie zoznamov vojakov padlých v období prvej svetovej vojny sa stalo jednou zo základných výskumných činností Klubu vojenskej histórie Beskydy. Prvé práce na tomto projekte sme začali už v máji 2015, keď sme spustili publikovanie zoznamov padlých vojakov prešovského IR 67 (peší pluk č. 67 – infanterie regiment nr. 67). Dnes, keď si pripomíname 99. výročie ukončenia prvej svetovej vojny môžeme hrdo prehlásiť, že v našej databáze je už viac, ako 10 tisíc záznamov o padlých vojakoch z územia dnešnej Slovenskej republiky.

V doterajšom priebehu nášho výskumu sme sa venovali zostavovaniu zoznamov padlých vojakov, tých jednotiek rakúsko-uhorskej armády, v ktorých slúžilo výrazné množstvo mužov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Podarilo sa nám postupne spustiť  seriály zoznamov padlých 11 rakúsko-uhorských peších jednotiek.  Ide o tieto jednotky: FJB 29 (Lučenec),  FJB 32 (Prešov), IR 12 (Komárno), IR 34 (Košice), IR 66 (Užhorod), IR 67 (Prešov), HIR 13 (Bratislava), HIR 14 (Nitra), HIR 15 (Trenčín) a  HIR 16 (Banská Bystrica).

Vyskum BA_1

Za týmito číslami sa skrýva dobrovoľnícka práca už 21 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Nie všetci na projekte pracujú sústavne, ale každý z nich sa zaslúžil o vytvorenie aspoň jedného zoznamu padlých. Každý kto sa do projektu zapojil zhotovením, čo i len jedného zoznamu, nám pomohol urobiť ďalší krok ku konečnému cieľu. Zostaveniu čo najpresnejšieho zoznamu vojakov padlých v prvej svetovej vojne, pochádzajúcich z územia Slovenska.

Súčasťou projektu zostavovania zoznamov je aj terénny výskum na miestach, kde naši rodáci počas I. svetovej vojny bojovali. Cieľom je nielen zmapovať miesta týchto bojov, ale aj nadviazať spoluprácu s miestnymi bádateľmi. Vďaka takejto spolupráci sa darí pátrať po konkrétnych osudoch vojakov, ktorí zahynuli počas I. svetovej vojny.

SLO-SOB04

V tomto roku sme takto navštívili bojiska a vojnové cintoríny na území Poľska, Maďarska, Slovinska, Talianska a samozrejme aj Slovenska. Ďalšie expedície po stopách našich predkov sú plánované aj v nasledujúcich mesiacoch.

Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich výskumných projektov a veľmi si ich vážime.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.