Podporte nás 2 percentami

Novinky

Podporte nás 2 percentami

Čitatelia, priatelia a priaznivci. Aj v roku 2014 nás môžete podporiť 2 percentami z Vašich daní. Našu prácu poznáte, alebo sa o nej môžete dozvedieť na týchto stránkach. Systematicky sa už 10 rokov venujeme  výskumu udalostí prvej svetovej vojny na území Slovenska, a ich popularizácii. Naši dobrovoľníci obnovili viacero vojnových cintorínov, pričom odpracovali tisícky dobrovoľníckych
[Čítať ďalej...]

Klub vojenskej histórie Beskydy

Občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy vzniklo v roku 2004 registráciou na MV SR. Od svojho vzniku sa členovia klubu venujú výskumu problematiky udalosti prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska.Od roku 2007 sa nám podarilo publikovať niekoľko monografií venujúcich sa udalostiam prvej svetovej vojny na území Slovenska.Venuje sa tiež praktickým rekonštrukciám vojnových cintorínov a celkovej propagácii vojenskej histórie.

Akcie KVH Beskydy

Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014) Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014)

Pekné počasie v uplynulom víkende sme využili znamenitým spôsobom. Najprv jedna skupina dobrovoľníkov pracovala v piatok na vojnovom cintoríne v Hostoviciach a v sobotu druhá skupina vyrazila do  obce Veľkrop,
[Čítať ďalej...]

Na vojnovom cintoríne v Hostoviciach pribudli kríže Na vojnovom cintoríne v Hostoviciach pribudli kríže

Práce na obnove vojnového cintorína v obci Hostovice pokročili. Vďaka podpore Ministerstva obrany ČR a Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, pribudla na cintorín prvá polovica
[Čítať ďalej...]

Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Hostovice (29.3.2014) Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Hostovice (29.3.2014)

Na vojnovom cintoríne v Hostoviciach sme začali pracovať už v jeseni 2011. Po počiatočných úpravách boli práce na dlhší čas prerušené. V tomto roku sme sa s miestnou samosprávou
[Čítať ďalej...]

Dobrovoľnícka brigáda vo Veľkrope (22.03.2014) Dobrovoľnícka brigáda vo Veľkrope (22.03.2014)

Vďaka peknému počasiu práce na vojnovom cintoríne vo Veľkrope plynulo pokračujú. Počas soboty 22. marca 2014 dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy ďalej budovali chodníky
[Čítať ďalej...]

Práce vo Veľkrope pokračujú aj v roku 2014 (15. 3. 2014) Práce vo Veľkrope pokračujú aj v roku 2014 (15. 3. 2014)

Rok 2014 sme začali vo veľkom štýle. Je ešte len polovica marca a už máme za sebou niekoľko pracovných akcií. V sobotu 15.3 2014 sme sa vybrali
[Čítať ďalej...]

Dobrovoľníci z KVH Beskydy začali obnovu vojnového cintorína v Zbojnom Dobrovoľníci z KVH Beskydy začali obnovu vojnového cintorína v Zbojnom

Vojnový cintorín v Zbojnom sa nachádza severne od obce v lokalite nazývanej Pod Hrabinami. Dlhé roky chátral a zarastal náletovými drevinami. V 34 hroboch je
[Čítať ďalej...]

V Stakčíne pribudli ďalšie rady krížov (7.3.2014) V Stakčíne pribudli ďalšie rady krížov (7.3.2014)

Jeden z najzaujímavejších vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku v obci Stakčín získava z mesiaca na mesiac zaujímavejšiu tvár. Nezaujímavá lúka zo zarovnanými hrobmi a kamenným pamätníkom na konci, vyzerá
[Čítať ďalej...]

Práce na vojnovom cintoríne vo Svetliciach pokračujú aj v roku 2014 Práce na vojnovom cintoríne vo Svetliciach pokračujú aj v roku 2014

Vojnový cintorín Svetlice II. Patrí medzi vojnové cintoríny, ktoré stáli na pokraji zániku. V roku 2013 sa zástupcovia KVH Beskydy dohodli s miestnou samosprávou, že sa spoločne
[Čítať ďalej...]

Vojnové cintoríny

Kostol Sv. Ducha na Javorci Kostol Sv. Ducha na Javorci

Počas našej augustovej expedície do Slovinska sme navštívili mnoho pekných miest spätých s dejinami prvej svetovej vojny. Medzi miesta ktoré v nás zanechali najviac dojmov je nesporne je kostol S. ducha na Javorci. Návštevu tejto pamiatky sme plánovali a dúfali sme, že sa nám ju pri hektickom programe expedície podarí navštíviť. Pri našej túre na Mrzlí Vrh, kde
[Čítať ďalej...]

Z činnosti KVH Beskydy

Bojovali v prvej svetovej vojne VIII. Bojovali v prvej svetovej vojne VIII.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej...]

Anotácie

Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región) Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región)

Školský vzdelávací systém Slovenskej republiky rozlišuje predmety prírodovedné, jazykovedné, spoločenskovedné a predmety výchovné. Každá skupina predmetov má v školskom vzdelávacom systéme svoje nezastupiteľné miesto a úlohu. Úlohou dejepisu ako vyučovacieho predmetu je poznávať dejiny regiónu, národa a sveta a viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí rôznych
[Čítať ďalej...]

Faleristika

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898) Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón dochádza dňa 18. augusta 1898 (s udelením v deň jubilea – 2. decembra 1898) k zriadeniu Jubilejnej pamätnej medaile.  Medaila bola zriadená v troch skupinách: Bronzová jubilejná pamätná medaila pre ozbrojenú moc a žandárstvo (Bronzene Jubiläums-Erinnerungs-Medaille für die bewaffnete Macht und die Gendarmerie). Nárok
[Čítať ďalej...]

Z činnosti KVH Beskydy

Bojovali v prvej svetovej vojne VIII. Bojovali v prvej svetovej vojne VIII.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej...]

Reportáže

Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014) Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014)

Pekné počasie v uplynulom víkende sme využili znamenitým spôsobom. Najprv jedna skupina dobrovoľníkov pracovala v piatok na vojnovom cintoríne v Hostoviciach a v sobotu druhá skupina vyrazila do  obce Veľkrop,
[Čítať ďalej...]

Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014) Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014)

Pekné počasie v uplynulom víkende sme využili znamenitým spôsobom. Najprv jedna skupina dobrovoľníkov pracovala v piatok na vojnovom cintoríne v Hostoviciach a v sobotu druhá skupina vyrazila do  obce Veľkrop,
[Čítať ďalej...]