Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Hostovice (2011-2014)

Novinky

Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Hostovice (2011-2014)

V sobotu 25. októbra 2014 sme v spoločnosti obyvateľov obce Hostovice a pozvaných hostí slávnostne ukončili rekonštrukciu vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci. Slávnostnou posviackou sa pre nás skončil príbeh ďalšieho vojnového cintorína, ktorý sa nám podarilo zmeniť zo zanedbaného kúta obecného cintorína na dôstojné pietne miesto. Na vojnovom cintoríne je pochovaných 112
[Čítať ďalej…]

Klub vojenskej histórie Beskydy

Občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy vzniklo v roku 2004 registráciou na MV SR. Od svojho vzniku sa členovia klubu venujú výskumu problematiky udalosti prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska.Od roku 2007 sa nám podarilo publikovať niekoľko monografií venujúcich sa udalostiam prvej svetovej vojny na území Slovenska.Venuje sa tiež praktickým rekonštrukciám vojnových cintorínov a celkovej propagácii vojenskej histórie.

Akcie KVH Beskydy

Slávnostná posviacka vojnového cintorína v obci Hostovice (25.10.2014) Slávnostná posviacka vojnového cintorína v obci Hostovice (25.10.2014)

Sobotu 25. októbra 2014 sa uskutočnila slávnostná posviacka vojnového cintorína v obci Hostovice, ktorá zavŕšila obnovu tohto pietneho miesta. Vojnový cintorín sa nachádza na okraji
[Čítať ďalej…]

Rekonštrukcia bitky o Humenné (18.10.2014) Rekonštrukcia bitky o Humenné (18.10.2014)

  Každý rok členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy pripravujú veľké podujatie pre verejnosť s názvom Karpaty 1914/1915. Pod týmto názvom sa skrýva snaha priblížiť udalosti
[Čítať ďalej…]

Výstava Karpatský front 1914/1915 v Humennom (16.10. 2014) Výstava Karpatský front 1914/1915 v Humennom (16.10. 2014)

Súčasťou veľkého podujatia Karpaty 1914/1915 ktoré sa uskutočnilo v októbri 2014 v Humennom bola aj výstava Karpatský front 1914/1915 v priestoroch Vihorlatského múzea. Výstava je
[Čítať ďalej…]

Dobrovoľníci pri záchrane kultúrnych a historických pamiatok v regióne Dobrovoľníci pri záchrane kultúrnych a historických pamiatok v regióne

Činnosť občianskych združení pri záchrane historických pamiatok v regióne severovýchodného Slovenska bola hlavnou témou semináru, ktorý sa uskutočnil v sobotu 27.9.2014 v priestoroch Vihorlatského múzea.
[Čítať ďalej…]

Výstavba centrálneho monumentu na vojnovom cintoríne vo Svetliciach Výstavba centrálneho monumentu na vojnovom cintoríne vo Svetliciach

Z výstavbou centrálneho miesta s pomníčkom sme na vojnovom cintoríne vo Svetliciach začali v polovici augusta. Napriek množstvu ďalších povinností sme boli na ploche tohto
[Čítať ďalej…]

Výstavba oplotenia na vojnovom cintoríne v Mikulášovej (6.9.2014) Výstavba oplotenia na vojnovom cintoríne v Mikulášovej (6.9.2014)

Na vojnovom cintoríne v Mikulášovej sme začali pracovať v júli tohto roku. Naplánovali sme si tu prvý medzinárodný kemp v roku 2014. Začali sme výstavbu
[Čítať ďalej…]

Rekonštrukcia vojnového cintorína vo Svetliciach pokračuje Rekonštrukcia vojnového cintorína vo Svetliciach pokračuje

Vojnový cintorín v obci Svetlice (okr. Medzilaborce) dlhé roky chátral. V roku 2013 sme začali s jeho rekonštrukciou. Prvé brigády boli zamerané na vyčistenie plochy
[Čítať ďalej…]

Pracovná akcia v Hostoviciach (15.-16. 8.2014) Pracovná akcia v Hostoviciach (15.-16. 8.2014)

Vojnový cintorín v obci Hostovice je destinácia, na ktorej  bolo počas tohto leta vidieť členov Klubu vojenskej histórie Beskydy veľmi často.  Na tomto cintoríne sme
[Čítať ďalej…]

Vojnové cintoríny

WW 1 military cemetery: Hostovice WW 1 military cemetery: Hostovice

Village: Hostovice, District: Snina, Country: Slovakia, Village Hostovice was affected by the events of the First World War, for the first time, in the autumn of the year 1914; it was also affected, for the second time, on the spring of the year 1915, when the front line was stabilized in the north of the
[Čítať ďalej…]

Z činnosti KVH Beskydy

Bojovali v prvej svetovej vojny XII. Bojovali v prvej svetovej vojny XII.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]

Anotácie

Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región) Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región)

Školský vzdelávací systém Slovenskej republiky rozlišuje predmety prírodovedné, jazykovedné, spoločenskovedné a predmety výchovné. Každá skupina predmetov má v školskom vzdelávacom systéme svoje nezastupiteľné miesto a úlohu. Úlohou dejepisu ako vyučovacieho predmetu je poznávať dejiny regiónu, národa a sveta a viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí rôznych
[Čítať ďalej…]

Faleristika

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898) Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón dochádza dňa 18. augusta 1898 (s udelením v deň jubilea – 2. decembra 1898) k zriadeniu Jubilejnej pamätnej medaile.  Medaila bola zriadená v troch skupinách: Bronzová jubilejná pamätná medaila pre ozbrojenú moc a žandárstvo (Bronzene Jubiläums-Erinnerungs-Medaille für die bewaffnete Macht und die Gendarmerie). Nárok
[Čítať ďalej…]

Z činnosti KVH Beskydy

Bojovali v prvej svetovej vojny XII. Bojovali v prvej svetovej vojny XII.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej…]

Reportáže

Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014) Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014)

Pekné počasie v uplynulom víkende sme využili znamenitým spôsobom. Najprv jedna skupina dobrovoľníkov pracovala v piatok na vojnovom cintoríne v Hostoviciach a v sobotu druhá skupina vyrazila do  obce Veľkrop,
[Čítať ďalej…]

První světová válka – díl 6 První světová válka – díl 6

  V plánech na rok 1916 se projevuje další Falkenhaynův strategický kotrmelec. Poté, co roku 1914 Německo nedosáhlo vítězství na západě, během roku 1915 se soustředilo na východní frontu, Rusko dokázalo zatlačit hluboko na jeho území a téměř ho ochromit. Neporazilo ho však, a roku 1916 se opět soustředilo na západ. Falkenhayn si o Vánocích
[Čítať ďalej…]