První světová válka – díl 4: Velké manévry (srpen – prosinec 1914)

Novinky

První světová válka – díl 4: Velké manévry (srpen – prosinec 1914)

Dlouho očekávaná válka, později známá jako 1. světová válka, byla plánována jako rychlé tažení či jejich sled, a všechny strany se domnívaly, že skončí do Vánoc (samozřejmě jejich vítězstvím). Ovšem jediný, kdo se tomuto cíli přiblížil a mohl ho reálně dosáhnout, bylo Německo se svým Schlieffenovým plánem. Náčelník německého generálního štábu Helmut von Moltke se
[Čítať ďalej...]

Klub vojenskej histórie Beskydy

Občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy vzniklo v roku 2004 registráciou na MV SR. Od svojho vzniku sa členovia klubu venujú výskumu problematiky udalosti prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska.Od roku 2007 sa nám podarilo publikovať niekoľko monografií venujúcich sa udalostiam prvej svetovej vojny na území Slovenska.Venuje sa tiež praktickým rekonštrukciám vojnových cintorínov a celkovej propagácii vojenskej histórie.

Akcie KVH Beskydy

Rekonštrukcia vojnového cintorína vo Svetliciach pokračuje Rekonštrukcia vojnového cintorína vo Svetliciach pokračuje

Vojnový cintorín v obci Svetlice (okr. Medzilaborce) dlhé roky chátral. V roku 2013 sme začali s jeho rekonštrukciou. Prvé brigády boli zamerané na vyčistenie plochy
[Čítať ďalej...]

Dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska obnovovali vojnové hroby Dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska obnovovali vojnové hroby

V priebehu augusta sa uskutočnil druhý medzinárodný dobrovoľnícky tábor, ktorého cieľom je obnova vojnových cintorínov z I. svetovej vojny. Zúčastnili sa ho dobrovoľníci zo Slovenska
[Čítať ďalej...]

Oplotenie na hostovickom cintoríne dokončené (29.7.2014) Oplotenie na hostovickom cintoríne dokončené (29.7.2014)

    Prešli len tri dni od poslednej brigády v Hostoviciach a dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy boli na ploche tunajšieho vojnového cintorína opäť. Druhého augusta budú
[Čítať ďalej...]

Výstavba chodníkov na vojnovom cintoríne v Hostoviciach (26.7.2014) Výstavba chodníkov na vojnovom cintoríne v Hostoviciach (26.7.2014)

V priebehu júla sa práce na vojnovom cintoríne v Hostoviciach posunuli výrazne k úspešnému zavŕšeniu rekonštrukcie. V sobotu 26.7.2014 sa na plochu cintorína vybrala skupinka len troch dobrovoľníkov. Táto
[Čítať ďalej...]

Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Svetlice (17.-18.7.2014) Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Svetlice (17.-18.7.2014)

Pracovný kemp s dobrovoľníkmi z Oravy pokračoval po skončení prác vo Veľkrope, prácami na vojnovom cintoríne vo Svetliciach. Na tomto cintoríne sme ešte len začali pracovať. Urobili
[Čítať ďalej...]

Pracovná akcia vo Veľkrope (16.7.2014) Pracovná akcia vo Veľkrope (16.7.2014)

 Už druhý rok našu činnosť podporujú dobrovoľníci z Oravy. Podporili nás nielen svojou prácou, ale na našich pracovných akciách sa zúčastňujú spolu s malým bagrom, ktorého majiteľom
[Čítať ďalej...]

Pracovná akcia v Hostoviciach (3.7.2014) Pracovná akcia v Hostoviciach (3.7.2014)

Aj začiatkom júla pokračujeme v intenzívnej činnosti na vojnovom cintoríne v Hostoviciach. Začiatkom augusta sa totiž v obci uskutoční veľké stretnutie rodákov a my by sme chceli do tohto
[Čítať ďalej...]

Pracovná akcia v Hostoviciach (28.6.2014) Pracovná akcia v Hostoviciach (28.6.2014)

Horúci sobotňajší deň sme opäť strávili v Hostoviciach na ploche miestneho vojnového cintorína. V poslednom období sa stávame pravidelnými návštevníkmi tejto obce, pretože chceme hostovický vojnový cintorín
[Čítať ďalej...]

Vojnové cintoríny

Kostol Sv. Ducha na Javorci Kostol Sv. Ducha na Javorci

Počas našej augustovej expedície do Slovinska sme navštívili mnoho pekných miest spätých s dejinami prvej svetovej vojny. Medzi miesta ktoré v nás zanechali najviac dojmov je nesporne je kostol S. ducha na Javorci. Návštevu tejto pamiatky sme plánovali a dúfali sme, že sa nám ju pri hektickom programe expedície podarí navštíviť. Pri našej túre na Mrzlí Vrh, kde
[Čítať ďalej...]

Z činnosti KVH Beskydy

Bojovali v prvej svetovej vojny X. Bojovali v prvej svetovej vojny X.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej...]

Anotácie

Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región) Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región)

Školský vzdelávací systém Slovenskej republiky rozlišuje predmety prírodovedné, jazykovedné, spoločenskovedné a predmety výchovné. Každá skupina predmetov má v školskom vzdelávacom systéme svoje nezastupiteľné miesto a úlohu. Úlohou dejepisu ako vyučovacieho predmetu je poznávať dejiny regiónu, národa a sveta a viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí rôznych
[Čítať ďalej...]

Faleristika

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898) Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón dochádza dňa 18. augusta 1898 (s udelením v deň jubilea – 2. decembra 1898) k zriadeniu Jubilejnej pamätnej medaile.  Medaila bola zriadená v troch skupinách: Bronzová jubilejná pamätná medaila pre ozbrojenú moc a žandárstvo (Bronzene Jubiläums-Erinnerungs-Medaille für die bewaffnete Macht und die Gendarmerie). Nárok
[Čítať ďalej...]

Z činnosti KVH Beskydy

Bojovali v prvej svetovej vojny X. Bojovali v prvej svetovej vojny X.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej...]

Reportáže

Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014) Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014)

Pekné počasie v uplynulom víkende sme využili znamenitým spôsobom. Najprv jedna skupina dobrovoľníkov pracovala v piatok na vojnovom cintoríne v Hostoviciach a v sobotu druhá skupina vyrazila do  obce Veľkrop,
[Čítať ďalej...]

První světová válka – díl 4: Velké manévry (srpen – prosinec 1914) První světová válka – díl 4: Velké manévry (srpen – prosinec 1914)

Dlouho očekávaná válka, později známá jako 1. světová válka, byla plánována jako rychlé tažení či jejich sled, a všechny strany se domnívaly, že skončí do Vánoc (samozřejmě jejich vítězstvím). Ovšem jediný, kdo se tomuto cíli přiblížil a mohl ho reálně dosáhnout, bylo Německo se svým Schlieffenovým plánem. Náčelník německého generálního štábu Helmut von Moltke se
[Čítať ďalej...]