Medzinárodný dobrovoľnícky CAMP na vojnovom cintoríne Mikulášová

Novinky

Medzinárodný dobrovoľnícky CAMP na vojnovom cintoríne Mikulášová

Klub vojenskej histórie Beskydy každoročne pripravuje medzinárodný dobrovoľnícky CAMP, ktorého sa zúčastňujú dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia, a ktorého cieľom je pomoc pri obnove vojnových
[Čítať ďalej...]

Klub vojenskej histórie Beskydy

Občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy vzniklo v roku 2004 registráciou na MV SR. Od svojho vzniku sa členovia klubu venujú výskumu problematiky udalosti prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska.Od roku 2007 sa nám podarilo publikovať niekoľko monografií venujúcich sa udalostiam prvej svetovej vojny na území Slovenska.Venuje sa tiež praktickým rekonštrukciám vojnových cintorínov a celkovej propagácii vojenskej histórie.

Akcie KVH Beskydy

Medzinárodný dobrovoľnícky CAMP na vojnovom cintoríne Mikulášová Medzinárodný dobrovoľnícky CAMP na vojnovom cintoríne Mikulášová

Klub vojenskej histórie Beskydy každoročne pripravuje medzinárodný dobrovoľnícky CAMP, ktorého sa zúčastňujú dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia, a ktorého cieľom je pomoc pri obnove vojnových
[Čítať ďalej...]

Ďalšia brigáda na vojnovom cintoríne v Hostoviciach Ďalšia brigáda na vojnovom cintoríne v Hostoviciach

Ukončenie obnovy vojnového cintorína v Hostoviciach je naplánované na leto. Tomu zodpovedá aj tempo prác na tejto lokalite. V posledných týždňoch sme dobrovoľnícke brigády zamerali
[Čítať ďalej...]

Stavba oplotenia na vojnovom cintoríne v Hostoviciach Stavba oplotenia na vojnovom cintoríne v Hostoviciach

Práce na obnove vojnového cintorína v obci Hostovice pokračujú aj v priebehu júna. V sobotu 7. júna 2014 sme pokračovali stavbou oplotenia. Aj táto sobota
[Čítať ďalej...]

Pracovná akcia vo Veľkrope (31.5.2014) Pracovná akcia vo Veľkrope (31.5.2014)

Posledný májový deň sme do Veľkropu prišli už po piatykrát v tomto roku. Túto pracovnú akciu sme zamerali trochu inak. Nepokračovali sme v rozrobenej práci
[Čítať ďalej...]

Prednáška vo Vihorlatskej knižnici (29.5.2014) Prednáška vo Vihorlatskej knižnici (29.5.2014)

Prednášky na tému prvej svetovej vojny sú už dávno pevnou súčasťou našich aktivít.  Občianske združenie KVH Beskydy a Vihorlatská knižnica spolupracovali v minulosti už viackrát.
[Čítať ďalej...]

Pracovná akcia v Hostoviciach (24.5.2014) Pracovná akcia v Hostoviciach (24.5.2014)

Posledné týždne sme svoju pozornosť zamerali na vojnový cintorín Hostovice.  Chceme práce na tomto cintoríne ukončiť, čo najskôr, preto sa snažíme každú voľnú chvíľu venovať
[Čítať ďalej...]

Medzinárodný deň múzeí v Michalovciach (17.5.2014) Medzinárodný deň múzeí v Michalovciach (17.5.2014)

V jeseni 2013 sme nadviazali spoluprácu s pracovníkmi Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Múzeum v Michalovciach sa každý rok zapája do organizovania Medzinárodného dňa múzeí. Každý
[Čítať ďalej...]

Vernisáž výstavy “Prvá svetová vojna a východné Slovensko” Vernisáž výstavy “Prvá svetová vojna a východné Slovensko”

Dňa 14. mája 2014 sa v priestoroch kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1 uskutočnila vernisáž výstavy, venovanej problematike prvej svetovej vojny
[Čítať ďalej...]

Vojnové cintoríny

Kostol Sv. Ducha na Javorci Kostol Sv. Ducha na Javorci

Počas našej augustovej expedície do Slovinska sme navštívili mnoho pekných miest spätých s dejinami prvej svetovej vojny. Medzi miesta ktoré v nás zanechali najviac dojmov je nesporne je kostol S. ducha na Javorci. Návštevu tejto pamiatky sme plánovali a dúfali sme, že sa nám ju pri hektickom programe expedície podarí navštíviť. Pri našej túre na Mrzlí Vrh, kde
[Čítať ďalej...]

Z činnosti KVH Beskydy

Bojovali v prvej svetovej vojny IX. Bojovali v prvej svetovej vojny IX.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej...]

Anotácie

Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región) Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región)

Školský vzdelávací systém Slovenskej republiky rozlišuje predmety prírodovedné, jazykovedné, spoločenskovedné a predmety výchovné. Každá skupina predmetov má v školskom vzdelávacom systéme svoje nezastupiteľné miesto a úlohu. Úlohou dejepisu ako vyučovacieho predmetu je poznávať dejiny regiónu, národa a sveta a viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí rôznych
[Čítať ďalej...]

Faleristika

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898) Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón dochádza dňa 18. augusta 1898 (s udelením v deň jubilea – 2. decembra 1898) k zriadeniu Jubilejnej pamätnej medaile.  Medaila bola zriadená v troch skupinách: Bronzová jubilejná pamätná medaila pre ozbrojenú moc a žandárstvo (Bronzene Jubiläums-Erinnerungs-Medaille für die bewaffnete Macht und die Gendarmerie). Nárok
[Čítať ďalej...]

Z činnosti KVH Beskydy

Bojovali v prvej svetovej vojny IX. Bojovali v prvej svetovej vojny IX.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou
[Čítať ďalej...]

Reportáže

Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014) Pracovná akcia vo Veľkrope (5.4.2014)

Pekné počasie v uplynulom víkende sme využili znamenitým spôsobom. Najprv jedna skupina dobrovoľníkov pracovala v piatok na vojnovom cintoríne v Hostoviciach a v sobotu druhá skupina vyrazila do  obce Veľkrop,
[Čítať ďalej...]

Medzinárodný dobrovoľnícky CAMP na vojnovom cintoríne Mikulášová Medzinárodný dobrovoľnícky CAMP na vojnovom cintoríne Mikulášová

Klub vojenskej histórie Beskydy každoročne pripravuje medzinárodný dobrovoľnícky CAMP, ktorého sa zúčastňujú dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia, a ktorého cieľom je pomoc pri obnove vojnových
[Čítať ďalej...]